Tabele rozmiarów – dla kobiet, mężczyzn i dzieci

 

tabele rozmiarów

Na podstawie pomiarów antropometrycznych (czytaj w poście podstawowe pomiary) Centralny Ośrodek – Rozwojowy Przemysłu Odzieżowego (CORPO) opracował tabele wymiarów. Wymiary te są wykorzystywane do wzorcowania odzieży wykorzystywanej  do produkcji seryjnej i masowej. W miarę upływu czasu (średnio co CZYTAJ WIĘCEJ...